web
analytics
-

Onderzoeken

DSCF0981Titel: Second opinion: ecologische effecten van reactivering ‘IJzeren Rijn’ op het gebied de Meinweg.

Inhoud: Een kritische analyse van het Alterra rapport 081 als ‘passende’ beoordeling in de zin van artikel 6 van de habitatrichtlijn.

Door: Sectie milieubiologie universiteit Leiden

 • P.Vos
 • L.Dekimpe
 • G.van Hoorick
 • C.J.M.Musters
 • E.Meelis
 • W.J.Keurs

Datum: April 2001

—–

DSCF0980Titel: Beoordeling ecologische effecten reactivering ‘IJzeren Rijn’ op het gebied de Meinweg.

Inhoud: Een toetsing in het kader van de EU-Vogelrichtlijn en EU-Habitatrichtlijn.

Door: Alterra Wageningen, rapport 081

 • E.A.P.Wieman
 • R.J.F. Bugter
 • E.A. van der Grift
 • A.G.M.Schotman
 • C.C.Vos
 • S.S.H.Ligthart

Datum: 2000

—-

DSCF0979Titel: Beoordeling ecologische effecten in het kader van de Trajectnota/MER IJzeren Rijn.

Inhoud: Studie naar de gevolgen reactivering IJzeren Rijn

Door: Witteveen & Bos

 • D.J.F.Bel
 • T.M.W. van den Broek

Datum: Mei 2001