web
analytics
-

Home

Welkom op de homepage van het IJzeren Rijn Project! Het IJzeren Rijn Project van GEOLution Natuurgeografie loopt al sinds 2000 toen er voor het eerst sprake was van reactivering van de IJzeren Rijn.

Ga naar de leestafel

Op deze site houden wij u op de hoogte van de stand van zaken rondom de IJzeren Rijn. Voor degene die niet weten wat de IJzeren Rijn is even een korte inleiding…

De IJzeren Rijn is de benaming voor een treinverbinding van de haven van Antwerpen naar het Duitse Roergebied. Deze treinverbinding is er in het verleden geweest en liep destijds door Nationaal Park de Meinweg. Na jarenlang buiten gebruik te zijn geweest werd er ergens in 2000 (misschien zelfs wel eerder) door België geopperd deze verbinding weer in gebruik te nemen. De Belgen wilden namelijk een makkelijke manier om verkrijgen om goederen van en naar het Roergebied te vervoeren.

Er zijn diverse trace’s onderzocht, namelijk heropening van het trace door Nationaal Park de Meinweg, de Montzenroute en Via Venlo. Na de onderzoeken en inspraakronde is er een hele lange tijd niets gebeurt. De IJzeren Rijn leek wel van de agenda’s verdwenen te zijn.

In 2015 is er ineens weer spraken van ingebruikname van de IJzeren Rijn. De Belgen roepen dit in de media. Vandaar ook dat wij ons dossier weer geopend hebben en op deze site U van actuele informatie, maar ook de achterliggende dossiers. In het linkermenu treft u links aan naar de diverse onderdelen.

Nu in 2017 wordt er geroepen dat de IJzeren Rijn maar via Venlo moet komen, men wil daar op inzetten. Niet verkeerd natuurlijk want zo wordt de Meinweg ontlast, ware het niet dat men in Venlo nu net de toezegging gekregen heeft om de vierpaardjes te ondertunnelen. Dus na jaren lobbyen voor een tunnel komt de IJzeren Rijn met extra treinen alsnog dwars door de stad. Dit is niet wat wij willen, een IJzeren Rijn moet geen overlast zijn voor de natuur, maar ook niet voor de mensen. Wij hebben altijd gepleit voor een Noordelijke Bypass of volledige ondertunneling onder de stad door!

IJzeren-Rijn